Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.


 

Dziękuję za wybranie mojej strony .  Znajdziesz tu szczegółowe informacje o moich  usługach , ceny i kontakt.
Skoro już tu jesteś tzn. że zrozumiałaś/zrozumiałeś że Twój problem wykracza poza zdolności autonaprawcze Twojego świadomego umysłu i chcesz zasięgnąć porady specjalisty. Witaj więc, zrobię co  w mojej mocy aby Ci pomóc.


Mój BLOG

aktualnie miejsce w rankingu psychoterpeutów w Warszawie 

 

COACHING DLA PAR i PSYCHOTERAPIA KRYZYSU

Coaching dla par to jeden z trudniejszych rodzajów coachingu. W odróżnieniu od psychoterapii par gdzie nacisk kładzie się na patologie związku, terapię kryzysu  to w coachingu par chodzi o utrzymanie harmonii związku bez zdefiniowanego celu chyba że za cel uznamy „żyli długo i szczęśliwie”. 
Więcej o coachingu tu

 

Psychoterapia par i psychoterapia kryzysu jak wspomniałem wyżej zajumuję się patologiami związku
dlatego prosiłbym o wypełnienie poniższego kwestionariusza/Testu

 bezpłatny test dla par:

 

Test proszę wypełnić oddzielnie, nie komunikując się przy tym z partnerem/partnerką.
Punkty dajemy w skali od 0 do 10
Liczba punktów odzwierciedla subiektywną ocenę danego problemu -
stopień uciążliwości dla własnej psychiki i jego negatywny wpływ na związek.
0    = brak problemu
10  = maksymalna uciążliwość dla własnej psychiki
oraz maksymalnie negatywny wpływ na związek

Po wypełnieniu proszę skopiować tabelkę wraz z punktacją i odesłać na 
psychewarszawa@gmail.com
Jeżeli jedno z partnerów odmawia udziału w teście, proszę wypełnić tylko jedną tabelkę .
Gratisowa analiza w ciągu tygodnia

Zapraszamy!

 

 

 
Zostać czy odejść ?  
Test dla par, wypełniać oddzielnie  
wpisujc odpowiednią ilość punktów  
Nazwa problemu  Ilość
  punktów
1.Niewierność   
2.Przemoc fizyczna,   
3.Przemoc psychiczna,   
4.Alkoholizm   
5. Inne uzależnienia, jakie ?   
6.Chorobliwa zazdrość   
7.Brak zadowolenia z seksu   
8.Zła komunikacja lub jej brak   
9. Brak uczuć i ciepła,   
10.Równowaga dawanie/branie   
11. Problemy zawodowe   
12. Kłopoty finansowe 5 punktów  
13. Problemy zdrowotne   
14. Teściowie   
15. Rozbieżne zainteresowania   
16. Różny Swiatopogląd  
17. Zaangażowanie   
18. Inne, proszę opisać   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także  :
udany związek ale jak ? poinformuj się o następnym terminie

Zostać czy odejść  artykuł nie tylko dla a kobiet
Z bezpłatnym testem dla par